Brainpool

Brainpool ger ungdomar som är särskilt begåvade en plats där de får vara fantastiska. De hade en ok sida som behövde slipas klart och få lite struktur och fix, lite TLC helt enkelt. Ofta är skillnaden mellan en meh… sida och en bra sida att man hittar de rätta bilderna, fixar till texterna och att man justerar linjer så att bli rakt och fint.

https://www.brainpoolsweden.com/