DAGENS LOGISTIK

Som de skriver på sida; “Dagens Logistik är medlemstidning för logistikföreningen Plan och utkommer som magasin 4 ggr per år, och som dagligen uppdaterad nyhetswebb, här på dagenslogistik.se. “

Det är en sida som är tänkt att ge den där magasinkänslan men ändå vara lätt att hitta allt nytt som en nyhetssida. 

Dagenslogistik.se