Loopia ger Error 522 på random filer

Om du använder Loopia och kanske Cloudflare för DNS-hantering, lite cache och sånt, och sidan verkar trög eller framför allt verkar stanna helt innan det händer något…

Du kanske tex har domain.com/wp-content/plugins/mitt-plugin/fancystuff.js?ver=123 den laddar och i console kan du se att så fort den filen laddat färdigt så kommer resten av sidan fram. Prova att öppna länken i browsern och om den inte hittar något först, men om du plockar bort ?ver=123 i slutet så poppar den upp direkt.

Testa det här i functions.php i ditt tema

add_filter( 'style_loader_src',  'snillrik_remove_ver', 9999, 2 );
add_filter( 'script_loader_src', 'snillrik_remove_ver', 9999, 2 );
function snillrik_remove_ver( $src, $handle ) 
{
    $handles_with_version = [ 'style' ]; 
    if ( strpos( $src, 'ver=' ) && ! in_array( $handle, $handles_with_version, true ) )
        $src = remove_query_arg( 'ver', $src ); return $src;
}

Snacka sen med Loopia och säg att det blir Error 522 på random filer, för egentligen försvinner ju inte problemet. När det är fixat sen så är det bra att plocka bort koden igen eftersom cache-plugin och sånt använder versionen för att uppdatera om det kommit en ny.