Periculo

Periculo hade redan en befintlig hemsida som behövde diverse uppdateringar i både utseende och innehåll. Det blev en modernisering av utseendet, bättre presentation av medarbetarna och mer enhetligt innehåll i både format, form, text och bild.

http://periculo.se