Snillrik Calendar – WordPress plugin

En jätteenkel kalender för WordPress.

Många av mina plugin är från början byggda för att man ska slippa ha ett gigantiskt plugin för att göra något enkelt. Snillrik Calendar är ett sånt.

GitHub:

https://github.com/MattiasKallio/snillrik-calendar

Snillrik Calendar

Snillrik Calendar är en Kalender för WordPress, och ett sånt som bara “blev” för att jag i flera projekt behövde som vanlig inlägg men med ett eller flera datum kopplade till det. Så det är helt enkelt det. Det finns en ny posttyp som kan vara ett event, ett datum att komma ihåg. Sen använder man shortcodes för att visa upp dem.

Shortcoderna ser ut så ungefär så här:

[snillrik_calendar category="Catpix" numposts="4" skip="2" type=big1|big2|big3|big4]

[snillrik_calendar_swipe category="Catpix" numposts="4" skip="2" slidesperview="1" effect="coverflow"[cube|flip|fade|coverflow]]

Det finns inte på WordPress.org, men den senaste versionen kan alltid hämtas på GitHub: