Socialdemokraterna i Salem

Socialdemokraterna i Salem behövde en ny hemsida eftersom Socialdemokraterna centralt bestämt att de lokala grenarna inte längre skulle ligga på samma sida. Det fanns ett färdigt tema för WordPress som användes som en utgångspunkt.

http://www.socialdemokraternaisalem.se