WORDPRESS & WEBBUTVECKLING

Webbutveckling är något vi arbetat med sedan tidernas begynnelse,
förutsatt att man med det menar nångång på 90-talet. 

WordPress

Vi arbetar främst med WordPress. Tidigare har vi arbetat med många olika system, frameworks och programmeringsspråk och tar fortfarande uppdrag inom dessa, men bygger vi nya system så använder vi WordPress där det är möjligt. WordPress har genom åren växt från att vara ett nyhets / blogg -verktyg till att vara ett fullfjädrat CMS som i de senaste versionerna till och med har ett inbyggt API.

En av Snillrik specialiteter är att bygga mer avancerade plugins och system åt andra företag, behöver du en kopplning till något API, som medlemsregister, ekonomisystem, försäljningssystem eller likande så har vi byggt många såna lösningar.

Teman

Det finns redan 100.000-tals färdiga teman till WordPress, och även om vi ibland bygger egna teman från grunden så är det ganska vanligt att vi använder ett färdigt som grund.

Allt i WordPress är i princip byggt för att bygga vidare på, det är en stor del av dess styrka. Det finns massor av plugins, shortcodes och widgets.

Plugins, Shortcodes, Widgets

Plugin är den andra stora grejen med WordPress, precis som teman finns det redan otroligt många plugins och man kan dessutom bygga plugins till plugins. Shortcodes och widgets är till för att bygga upp sin sida och kunna göra moduler för att återanvända på flera ställen.

Finns det inte de plugins, shortcodes eller widgets som behövs är vi mycket bra på att bygga helt egna såna eller bygga ut befintliga plugins med addons, actions och filter.

Övrig webbutveckling

Vi arbetar mest med PHP, MySQL, Javascript osv, och helst i olika frameworks och bibliotek som Laravel för PHP och jQuery, React och liknande för javascript. Den här typen av projekt är ofta i större och det krävs lite mer förarbete och planering för dessa än för WordPress. Men kontakta oss så plockar vi fram en lösning för det också.